10.000 connect-the-dots-boekjes
UGent

UGent - 'Phallus, norm en vorm': een expo over diversiteit en geslachtsspectrum

20 pagina’s, 20 vagina’s – of net niet? Dat is de titel die staat op de 10.000 verrassende connect-the-dots-boekjes waarmee Het GUM en Bonka Circus het debat willen openen rond wat daar precies zit beneden. De actie kadert in een bredere communicatiecampagne ter aankondiging van Expo Phallus: Norm & Vorm waarin het museum de blik naar beneden werpt. Want de blik naar beneden zorgt voor vragen daarboven.
CURIEUZENEUZEN
De standaard

Curieuzeneuzen: het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit in Vlaanderen

Een persoon ademt ongeveer 15.000 liter lucht in per dag. Dat getal wordt nog groter als je intensief beweegt. Tot 60 liter per minuut tijdens het joggen bijvoorbeeld. Of 20 liter per minuut voor een kind dat buiten speelt. Gelukkig is de lucht die we inademen gratis, maar toch is ze ongelooflijk kostbaar. Want hoe schoon is de lucht die we inademen precies?
De impact van warm en droge zomers in hun tuin
De standaard

Curieuzeneuzen in de tuin: de impact van hitte en droogte op onze tuinen

In de zomer kennen we steeds langere, droge periodes en dit heeft een effect op ons klimaat, tot in de tuinen van ieder van ons.
Samen De Standaard en Universiteit Antwerpen riepen we burgers op om de impact van warme en droge zomers op hun tuin te meten.
Met dit grootschalig onderzoek wilt CurieuzeNeuzen op een niet-belerende manier sensibiliseren rond klimaatproblematiek, een draagvlak creëren voor maatregelen tegen hitte en droogte en - als het even kan - concrete oplossingen aanreiken. Daarvoor vertrekken ze vanuit een onderwerp dat geen Vlaming onberoerd laat: ‘onze hof’.