OUR SERVICES

Bij Bonka Circus geloven we niet in 'one size fits all'. Elke klant is uniek, net als elk project. Daarom werken we steeds op maat en wordt elk traject benaderd vanuit de vraag en doelstelling die men voor ogen heeft. Met volgende 5 services helpen wij bedrijven impact maken. Soms met ondersteuning op één vlak, soms met een mix van meerdere. Alle combinaties zijn mogelijk. 

Brand consultancy & Strategy

Het diepere denkwerk dat aan de basis ligt van elke aanbeveling, elk project. De zoektocht naar het verhaal van de organisatie, van het merk of van het project. Het scherpstellen van wat de organisatie, het merk werkelijk doet om dit verhaal te ondersteunen. We stellen verdiepende vragen, halen de kracht van een organisatie of merk naar boven, duiken in de hoofden van de klanten, de mensen, de burgers. We houden ervan complexe vraagstukken te vertalen naar een heldere brandingstrategie die een blauwdruk vormt voor duurzame (gedrags)verandering. 

Stakeholder Engagement

Bij merk-en communicatieprojecten zijn vaak heel wat stakeholders betrokken. Denk aan aandeelhouders, CEO’s, directieleden, werknemers, leveranciers, middenveld, organisaties… Wij helpen onze klanten bij het engageren van deze stakeholders. We creëren draagvlak en betrokkenheid waarbij iedere stem gehoord wordt. Zo komen we tot een gezamenlijk verhaal dat gedragen wordt door alle betrokkenen. 

Employer Branding & Strategy

Bouwen aan je merk is ook als werkgever cruciaal om het juiste talent de weg naar je bedrijf te laten vinden en je visie en missie als bedrijf ook door je eigen werknemers te laten uitdragen. Samen met onze klanten werken we een employer branding-strategie uit en zorgen we voor de begeleiding zodat HR-teams daar zelf mee aan de slag kunnen. Om zo de juiste profielen aan te trekken en het bedrijf op de kaart te zetten als aantrekkelijke werkgever. 

Campaigning

Elke branding- of communicatiestrategie moet op een bepaald moment worden vertaald in communicatie. We maken creatieve, opmerkelijke campagnes met één eenvoudig doel: impact maken en positieve verandering versnellen voor onze klanten én voor de maatschappij. Creativiteit is het middel, niet het doel. In onze campagnes is het begrip van menselijk (consumenten)gedrag een essentiële pijler om het op een positieve manier te sturen. 

Content Strategy & Creation

Een branding- of communicatiestrategie kan zich ook vertalen in redactionele authentieke content, in alle mogelijke vormen. Hierbij gebeurt de storytelling bottom-up. Maar… geen contentcreatie zonder een goede contentstrategie. Wat is het verhaal dat je wil vertellen? Welk type content spreekt je doelgroep aan? Welke kanalen werken het best om hen te bereiken? Wanneer breng je die content het best naar buiten? Het doel: goede content creëren die impact maakt maar ook duurzaam is en bijdraagt aan een langetermijnrelatie met je doelgroepen, met de mensen en burgers.