Konvert - We zijn pas content als jij content bent

Er is momenteel heel wat krapte op de arbeidsmarkt, ook voor tijdelijke opdrachten. Voor heel wat uitzendbureau's, die een belangrijke rol vervullen bij het invullen van die krapte, is het enorm moeilijk om goed opgeleide en gemotiveerde uitzendkrachten te vinden. Dat ondervindt ook Konvert. Samen met Bonka Circus versterkte ze hun naamsbekendheid en positionering binnen de uitzendsector en de zoektocht naar werkzoekenden.

Interne campagne

Voorafgaand aan deze externe campagne werd in 2021 een grootse interne campagne gelanceerd naar alle medewerkers. Via een online event, het interne Konvert Krachtenboek, posters van medewerkers, een live event en een interne moodfilm werd ervoor gezorgd dat iedereen in de organisatie de nieuwe purpose kende en mee kon uitdragen naar de buitenwereld. Samen met Bonka Circus versterkte Konvert haar purpose en haar positionering binnen de sector.