De snelheidslimiet is de veiligheidslimiet

Hoe we bestuurders aanspoorden zich aan de snelheidslimiet te laten houden.

9 op de 10 autobestuurders zijn er zich van bewust dat je bijdraagt aan veilig verkeer door je aan de snelheidslimiet te houden. Toch houdt een kwart van de automobilisten zich niet consequent aan die limiet, in de veronderstelling dat een beetje te snel rijden niet zo gevaarlijk is. De snelheidslimieten zijn opgesteld met een goede reden: ze zorgen ervoor dat de veiligheid gegarandeerd blijft, zelfs wanneer je onverwachts moet stoppen. Hoe sneller je rijdt, hoe groter je stopafstand. Maar ook: hoe harder de klap wanneer je botst, en hoe kleiner de kans dat een slachtoffer het ongeval overleeft. In een pakkende campagne toonden we, samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, dat een beetje te snel wel degelijk te snel is.

Die niet mis te verstane boodschap kregen bestuurders langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen te zien op affiches die je naar de keel grijpen. Op de affiche kijkt een jongen je recht in de ogen wanneer hij onverwachts de weg oversteekt. Een situatie waarin een klein beetje te snel grote gevolgen kan hebben. Ook tankpistolen in alle tankstations lieten je aan die boodschap herinneren.

Op de campagnewebsite op Beloofd.be kan je ten slotte zelf ervaren dat een beetje te snel ook echt te snel is. Een handige tool toont hoe groot je stopafstand is en de impact op een slachtoffer bij verschillende snelheden.

Do you want to know more?

Let's talk