200 ingenieurs- studenten

Hoe we UGent campus Kortrijk hielpen met de zoektocht naar 200 ingenieursstudenten.

Zie jij een trillende vibrator, of zie jij de ideale hoek van 30° voor optimaal resultaat?’, het is maar één van de frappante vragen die we stelden aan kandidaat-ingenieurstudenten in een wervingscampagne voor Universiteit Gent campus Kortrijk. Wie positief antwoordt op het tweede deel van de vraag kan best wel eens het juiste profiel hebben voor een opleiding op de Kortrijkse campus.

Daar biedt de universiteit drie industrieel ingenieursopleidingen aan die uniek zijn in Vlaanderen: circulaire bioprocestechnologie, industrieel ontwerpen en machine- en productieautomatisering. Dat zijn stuk voor stuk knelpuntopleidingen die om een heel specifiek profiel van kandidaat-studenten vragen: een crème de la crème van amper 200 mentale topgymnasten.

Om die selecte groep uitverkorenen te bereiken kozen we samen met UGent campus Kortrijk niet voor een klassieke brede rekruteringscampagne. Er werd geopteerd voor een imagoproject dat de beoogde studenten, hun omgeving en hun leraars rechtstreeks aansprak. In de campagne werd iedereen uitgenodigd om mee op zoek te gaan naar deze 200 unieke profielen die de maatschappij en de industrie heel hard nodig heeft. De zoektocht gebeurde zowel online als op fysieke touchpoints.

Do you want to know more?

Let's talk