101 werkzoekenden

Hoe we duidelijk maakten dat je bij Actiris meer bent dan je CV.

Onderzoek wees uit dat de merkbekendheid en het vertrouwen in Actiris aanzienlijk was gedaald bij nieuwe werkzoekenden en bij het publiek. Bij bestaande werkzoekenden daarentegen, die Actiris kennen, was een duidelijke stijging van dat vertrouwen merkbaar. Dat vertrouwen werd toegeschreven aan de ‘soft skills’ van de Actiris-medewerkers, aan de coaching die door hen werd geboden en aan het feit dat Actiris de werkzoekende benadert vanuit een holistisch perspectief.

 

Het doel van de campagne was drieledig. Bij de werkzoekenden wilden we duidelijk maken hoe Actiris met geloof naar hen kijkt én het zelfvertrouwen van de werkzoekenden boosten. Bij de Actiris-medewerkers en partners wilden we fierheid creëren rond de rol die ze hebben én benadrukken hoe ze naar werkzoekenden moeten kijken en hen begeleiden. Bij het grote publiek en de werkgevers moest duidelijk worden hoe Actiris met geloof naar werkzoekenden kijkt.

 

Daarvoor werkten we samen met Actiris een standpunt uit waarmee ze hun visie duidelijk maakten: “Bij ons ben je meer dan je cv.” Die visie illustreerden we door 101 echte Brusselse werkzoekenden de campagne te laten dragen. Elke drager van de campagne toonde een foto vanop de rug van een van de 101 werkzoekenden, begeleid door een persoonlijke quote over hun sterkte die niet in een klassiek cv te gieten is.

 

Zo vormden 101 werkzoekenden en hun persoonlijke verhalen en sterktes de basis van de campagne. Een campagne die overigens niet liep op de klassieke media, maar wel slim liep in het gewone leven van de Brusselaars: de kleinere affichage bij de bakker, de slager, de kebabzaak, het café. Maar ook placemats, broodzakken, wildpostering werden ingeschakeld. Bovendien zorgden we ervoor dat de affiches van onze werkzoekenden werden opgehangen in de Brusselse gemeente waarin ze zélf woonden.

Do you want to know more?

Let's talk