100 x Congo

Hoe we het MAS hielpen de collectie van Congolese kunst in de kijker te zetten.

Precies 100 jaar geleden, in volle koloniale tijd, werd de stad Antwerpen eigenaar van een Congolese kunstcollectie. Met de expo '100 x Congo, een eeuw Congolese kunst in Antwerpen', zet het MAS 100 kunst- en gebruiksvoorwerpen uit die collectie in de kijker. Deze expo wil bijdragen aan het maatschappelijk debat over het Belgische koloniale verleden en erfenis. Het doel van de tentoonstelling is om de bezoeker te laten stilstaan bij de beeldvorming die we vandaag, gisteren en morgen over Congo en ons koloniaal verleden hebben.

Ook de campagne die de tentoonstelling '100 x Congo' aankondigde, speelde met dezelfde gedachte. Op vier verschillende campagnebeelden werden vier topstukken uit de tentoonstelling getoond, met daarover de confronterende vragen ‘Hoe kijken wij naar Congo?’ of ‘Hoe keken wij naar Congo?’.

Afhankelijk van het stuk dat getoond wordt, wordt de vraag bewust in de tegenwoordige tijd of in de verleden tijd gesteld. Op die manier wilde de campagne het brede publiek uitdagen om een antwoord te formuleren op deze vragen, ook al had men de tentoonstelling nog niet bezocht. Met die antwoorden op zak werd de tentoonstelling echter nog uitdagender en interessanter, want zo werd de bezoeker uitgenodigd om na te gaan of 'zijn of haar beeld over Congo’ overeenkomt met de beeldvorming die anderen over Congo hebben. Of hoe dit al dan niet overeenstemt met de beeldvorming van onze ouders of grootouders destijds.

Do you want to know more?

Let's talk